Logo 2.88 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:


Sürümde Yer Alan Yenilikler
Sıra No
Tanım
Açıklama
1 İrsaliye browser ekranında sevkiyat adresi kodu, açıklaması kolonu eklenmeli.  F11 kolon-gizle göster ekranına ve ctrl+f arama ekranına sevkiyat adresi kodu ve açıklaması kolonu eklenmiştir.
2 Perakende cari hesaba kesilen satış faturası e-arşiv bilgilerinde ad soyad alanları doldurulup, üzerinden f9 iade al işlemi yapıldığında ad soyad alanlarının dolu gelmesi sağlanmalı. Perakende cari hesaba kesilen satış faturası e-arşiv bilgilerinde ad soyad alanları doldurulup, üzerinden f9 iade al işlemi yapıldığında ad soyad alanlarının dolu gelmesi sağlanmıştır.
3 Bir cari üzerinde borç takip yapıldığında hangi kullanıcı tarafından kapatma yapıldığı veya geri alındığı bilgisi görüntülenebilmeli. Borç takip penceresi F9 menü seçeneklerine “Kayıt İzleme” seçeneği eklenerek borç takip penceresinde kapatma ve geri alma işlemlerinin hangi kullanıcı tarafından yapıldığının izlenebilmesi sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
4 Skonsolda F9 menüde bulunan birim fiyat seçeneklerine son satınalma fiyatı eklenmeli. Skonsolda bulunan ön ödemeli satış, satış ve sevkiyat ekranları F9 fiyat seçeneklerine “Son Satınalma Fiyatı (Bu Müşteriye)” ve “Son Satınalma Fiyatı (Tüm Müşterilere)” türleri eklenmiştir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
5 Satınalma siparişi üzerinde sevket seçeneği ile müstahsil irsaliyesi eklenebilmelidir. Satınalma siparişi üzerinde f9 menü/sevket işlemi ile müstahsil irsaliyesi eklenebilmesi sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
6 Sistem işletmeninde bulunan firma ekleme sihirbazında bulunan taşıyıcı firmaları oluştur seçeneğinin öndeğer olarak işaretli gelmemesi sağlanmalı. Sistem işletmeni firma ekleme sihirbazında bulunan “taşıyıcı firmaları oluştur, ödeme şekillerini oluştur ve ithalat/ihracat rejim şekillerini oluştur” seçeneklerinin ön değer olarak işaretli gelmemesi sağlanmıştır.
7 Çek/Senet bordroları için satıra tanımlanan zorunlu alanlar için çek/senet girişi esnasında uyarı alınmalıdır. Çek/Senet Bordroları için satıra tanımlanan zorunlu alanlarla ilgili uyarıların çek/senet girişi sırasında alınması sağlanmıştır.
8 Cari hesap ekstresine kur farkı faturalarının yansıyıp yansımamasının belirlenebileceği filtre eklenmeli. Cari Hesap Ekstresi’ne kur farkı faturalarının yansıyıp yansımamasının belirlenebileceği filtre eklenmiştir.
9 Maliyet dağıtım fişleri browserında f9 menü ekle yaptımızda açılan maliyet dağıtım fişi ekranında aşağıdaki filtrele(dağıtılacak hizmetler) ve filtrele(malzemeler) filtrelerinde belge no karakter sayısı artırılmalı. Maliyet dağıtım fişleri ekranında F9-  Filtrele(Dağıtılacak hizmetler) ve Filtrele(Malzemeler) işlemi ile açılan filtrelerden “Belge no”  seçeneğinde 32 karakter değer girilebilmesi sağlanmıştır.
10 Cari hesap kartı içerisindeki grup şirket alanı zorunlu alan yapılabilmelidir Sistem işletmeni içerisinde bulunan zorunlu alanlar/cari hesap penceresine “Grup Şirketi Kodu” seçeneği eklenerek cari hesap kartları için grup şirketi kodunun zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
11 Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif hareketlerinde miktar değiştirildiğinde birim fiyat güncelleme parametresi fiş türüne göre ayrıştırılmalıdır. Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif hareketlerinde miktar değiştirildiğinde birim fiyat güncelleme işleminin fiş türüne göre kontrol edilmesi sağlanmıştır.
Alış ve Satış fatura parametrelerine “Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncellemenin Geçerli Olduğu Fiş Türleri” seçeneği eklenmiştir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
12 Sipariş, irsaliye ve faturalarda e-Arşiv bilgileri içerisinde bulunan perakende cari bilgilerindeki soyadı alanının karakter sayısı limiti arttırılmalıdır. Sipariş, irsaliye ve fatura fişleri “e-Arşiv bilgileri” ekranı perakende cari bilgileri bölümünde bulunan “Soyadı” alanına 30 karakter değer girilebilmesi sağlanmıştır.
13 Teminat bordroları, müşteri teminatında yer alan risk çarpanı değiştirildiğinde 1 olarak gelmemeli. Teminat kartında “Risk Faktörü” alanına cari hesap kartındaki değerin gelmesi ve manuel değiştirilememesi sağlanmıştır.
14 İnteraktif vergi dairesi üzerinde bulunan faturaların ürün içinden raporlanabilmesi sağlanmalı Firmaya düzenlenen e-Arşiv faturalarının İnteraktif vergi dairesi üzerinden alınarak listelenmesi sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
15 Verilen hizmet faturasında hizmet satış fiyatları kartındaki kdv (dahil/hariç) seçimi öndeğer satıra yansımalı. Hizmet fiyat kartı içindeki kdv hariç/dahil bilgisinin verilen hizmet faturasına yansıması sağlanmıştır.
16 Sipariş fişinde rezerve durumu değiştirildiğinde, parametre değeri işleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak, işlem durdurulacak olarak parametre eklenmeli. Satış ve Dağıtım parametrelerine ; “Sipariş fişinde rezerve durumu değiştirildiğinde” parametresi eklendi. Parametre seçenekleri “işleme devam edilecek”, “kullanıcı uyarılacak” ve “işlem durdurulacak” seçenekleridir. Parametre ön değeriyse ” işleme devam edilecek” seçeneğidir. Ek olarak bu parametreye bağlı çalışacak “Sipariş rezerve durum kontrolü yapılacak fiş durumu” parametresi  satış ve dağıtım parametreleri arasına eklendi. Parametre seçenekleri “öneri” ,”sevk edilemez” ve “sevk edilebilir” seçenekleridir. Ön değer olarak tüm sipariş durumları seçilenler kısmında gelecektir. Bu parametreler sayesinde satış siparişi satırında rezerve durumu değiştirildiği anda kontrol sağlanacaktır. Aynı kontrol fiş kayıt esnasında da kontrol sağlayacaktır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
17 Mali dönem bağımsız firma da toplu borç kapama ve ödeme tahsilat veri bağlantıları işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmalı. Mali dönem bağımsız firma da toplu borç kapama ve ödeme tahsilat veri bağlantıları işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
18 Malzeme kartı içerisindeki menşei alanı zorunlu alan yapılabilmeli. Malzeme kartı içerisinde market sekmesinde yer alan menşei alanının zorunlu alan yapılabilmesi sağlanmıştır.
19 Alınan/verilen hizmet kartlarında toplu güncelleme işlemi yapılabilmeli. Alınan ve verilen hizmet kartları F9 menü seçeneklerine “Toplu Güncelle” özelliği eklenmiştir. 
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
20 Cari hesap ekstresine devreden ihracat operasyon fişleri listelensin/listelenmesin filtresi eklenmeli. Cari hesap ekstresine devreden ihracat operasyon fişleri listelensin/listelenmesin filtresi eklenmiştir.
21 İzleme yöntemi seri/lot olan malzemenin emanet devir faturasında sevket yapıldığında stok ve seri numaraları ile bağlantısı yapılarak stoktan düşmesi sağlanmalı. Devir fişlerine “Öneri ( Emanet Çıkışı ) ” seçeneği eklenerek Seri / Lot takipli izleme yapılan malzemeler için emanet devir faturasında ilgili malzeme için seri/lot penceresinden seçim yapılarak bağlantı yapılabilmesi sağlanmıştır. Malzemeler/cari hesaplar ekranı sağ tuş seçeneklerinde yer alan “Emanet Malzemeler” ekranından sevket işlemi yapıldığında stokların etkilenmesi sağlanmıştır.
22 e-Defter oluşturulurken firma unvanı yerine firma ticari unvanı kullanılmalı Sistem işletmeni firma detaylarında yer alan e-Defter tabına “Firma Ticari Unvanı Kullanılsın” alanı eklenmiştir. İlgili alan işaretli firmalar için e-Defter dosyaları oluşturulmak istenildiğinde firmanın ticari unvanı kullanılacaktır. İşyeri tanımları e-Defter tabına “Firma Ticari Unvanı” ve “Firma Ticari Unvanı Kullanılsın” alanları eklenmiştir. İşyerinde de firma da olduğu gibi bu alan işaretlendiğinde işyerinin Firma Ticari Unvanı dosya oluşturulurken kullanılacaktır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
23 Malzeme kartına satır bazlı indirim oranı tanımlanabilmeli Malzeme kartına satır bazlı indirim oranı tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
24 Muhasebe işlem merkezinde dövizli tutar alanında rakamlar sağa dayalı gelmeli. Muhasebe işlem merkezinde dövizli tutar alanında rakamların sağa dayalı olarak gelmesi sağlanmıştır.
25 İşlem döviz türüne göre gruplama ve devreden durumu listele filtreleri ile tarih aralığı verilerek alınan cari ekstrede, devreden durum sadece ilk döviz türü için geliyor, diğer döviz döviz türleri için de gelmeli. İşlem döviz türüne göre gruplama ve devreden durumu listele filtreleri ile tarih aralığı verilerek alınan cari ekstrede, devreden durum sadece ilk döviz türü için geliyordu, diğer döviz döviz türleri için de gelmesi sağlanmıştır.
26 Ayrıntılı satış ve satınalma raporlarında fiş teslim şekline göre filtreleme yapılabilmeli. Ayrıntılı Satış ve Satınalma Raporları ile Satınalma ve Satış Faturaları Dökümü raporlarında fiş teslim şekline göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
27 Banka kredi kartı hesabı/ firma kredi kartı bilgileri ekranında tanımlanan limit tutarına göre limit kontrolü yapılabilmeli. Firma kredi kartı limiti tanımlanarak, kredi kartı fişi düzenlendiğinde limit kontrollerinin yapılması , kullanılabilir limitin takip edilebilmesi sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
28 Genel muhasebe/hesap durumları/muhasebe hesap özeti raporu pivot tablo olarak alındığında kolon bilgilerine aylar eklendiğinde bilgiler sıralı olarak gelmeli. Genel muhasebe/hesap durumları/muhasebe hesap özeti raporu pivot tablo olarak alınıp aylara göre raporlama yapıldığında bilgilerin ay sıra numarasına göre listelenmesi sağlanmıştır.
29 Wings web uygulamasında satınalma ve satış sipariş fişleri ekranında toplu basım yapılabilmeli. Wings web programlarında sipariş, irsaliye ve fatura pencerelerinde toplu basım özelliği eklenmiştir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
30 Parçalanan irsaliyelerde miktar değişikliği, satır silme yapıldığında uyarı mesajı verilmeli. Parçalanmış ve parçalı olarak faturalanmış faturalara değiştirle girildiğinde ana irsaliyenin bütünlüğünü değiştirecek şekilde miktar değiştirme , satır silme vb. işlemler yapılmak istenildiğinde kullanıcının uyarılması sağlanmıştır. ” Parçalı irsaliyelerde miktar değişikliği/satır silme yapıldığında sevk edilen irsaliye miktarı ile fark oluşacaktır. Değişiklik yapmak istiyormusunuz : Evet / Hayır” mesajına evet denildiğinde değişiklik yapılmaya devam edilebilecektir. Ana irsaliye toplam malzeme miktarları istenirse kullanıcı tarafından tekrar güncellenmesi gerekmektedir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
31 Alınan/Verilen hizmetler browserında hizmet kartı üzerinde f9 menü hareketler ile ulaşılan hizmet hareketleri penceresinde ctrl+f arama seçeneklerine cari hesap kodu ve cari hesap unvanı eklenmeli. Alınan / Verilen hizmetler ekranlarından ulaşılan hizmet kartları üzerinde F9 (sağ tuş) menü seçeneklerinde yer alan Hareketler ekranı “CTRL + F ” (arama ) filtre seçeneklerine cari hesap kartına ait filtre seçenekleri eklenmiştir.
32 Malzeme hareketler ekranında birim fiyat net alanındaki değerin, ambar sayım fişinde Maliyet Türü: Son Satınalma Fiyatı(Net)seçildiğinde gelmesi talep edilmektedir. Ambar sayımı işleminde “Maliyet Türü: Son Satınalma Fiyatı(Net)” seçilerek ambar sayım fişi oluşturulduğunda maliyet alanına, birim fiyat net alanındaki değerin yansıması sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
33 Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Vergi dairelerine İvedik Vergi Dairesi eklenmeli. Vergi daireleri listesine “İvedik Vergi Dairesi” eklenmiştir.
34 Cari hesap toplu güncellemede indirim oranı filtresinde virgüllü rakam girilebilmesi sağlanmalı. Cari hesap kartları sağ tuş seçeneklerinde yer alan toplu güncelleme işlemi filtrelerindeki “indirim oranı” filtresine ondalıklı değer girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
35 Go ürünlerinde malzeme sınıf bağlantısında birimler seçilerek sınıf bağlantısı kurulduğunda sınıfa bağlanan malzemenin hareketleri, malzeme sınıfının hareketlerine yansımalı. GO 3 ve GO Wıngs ürünlerinde birim bağlantısı işaretlenmiş malzeme sınıfı bağlantısı olan malzemenin hareketlerinin malzeme sınıfı üzerinden listelenmesi sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
36 Toplu muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme kontrolü yapılmadığında otomatik fiş basımı yapılması parametrik olarak ayarlanabilmeli. Genel Muhasebe Parametrelerine ” Muhasebeleştirme Kontrolü Yapılmadığı Durumda Otomatik Fiş Basımı : Yapılacak – Yapılmayacak ” seçeneği eklenmiştir.Öndeğeri Yapılacak gelen parametreye bağlı olarak muhasebeleştirme işlemlerinde, muhasebeleştirme kontrolü yapılmıyor ise otomatik fiş basımı yapılıp yapılmayacağı kullanıcı tercihinde belirlenebilmektedir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
37 Geçici vergi beyannamesinde (gelir ve kurumlar) genel bilgiler sekmesinde dönem bilgilerinden 4. dönem kaldırılmalı. Geçici vergi beyannamesinde (gelir ve kurumlar) genel bilgiler sekmesinde  dönem bilgilerinden 4. dönem kaldırılmıştır.
38 Kampanya sihirbazında FUINFOCLC fonksiyonunun kullanıldığı kampanyaların arayüzüne marka kodu eklenmeli. Kampanya sihirbazında X al Y öde, X ürünü alan Y ürünü indirimli olarak seçilen ve FUINFOCLC fonksiyonunun kullanıldığı kampanyaların tanım ekranına  “Marka kodu” alanı eklenmiştir. Kampanya koşulu olarak Marka kodu bilgisinin kullanılması sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
39 Muhtasar Beyannamesi 1003A/1003B ekler sekmesinde yer alan GVK geçici 72. madde kapsamında yapılan başlığındaki tevkifat oranına %20 seçeneği eklenmeli. Muhtasar Beyannamesi 1003A/1003B ekler sekmesinde yer alan GVK geçici 72. madde kapsamında yapılan başlığındaki tevkifat oranına %20 seçeneği eklenmiştir.
40 Kampanya tanımında koşul ve formül alanına marka kodu eklenmeli Kampanya tanımında koşul ve formül alanına “P138 Malzeme Marka Kodu” alanı eklenmiştir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
41 Cloud connect kullanımında e-belgelerin parametrik olarak tek tek gönderilmesi sağlanmalı. Cloud connect kullanımında e-belgelerin parametrik olarak tek tek gönderilmesi sağlanmıştır.
Dokuman parametrelerine belge bazında “Belgeler 100’lü paket olarak gönderilsin” seçeneği eklenmiştir. Öndeğer seçili gelmektedir. Seçenek kaldırıldığında seçilen tüm belgelerin ayrı ayrı xml dosyasında gönderimi yapılmaktadır.
42 Basit ortalama yöntemi eklenerek stokların enflasyona göre düzeltmelerinin ortalama yöntemle yapılabilmesi sağlanmalı Malzeme Yönetimi parametreleri fiyat endeksi atama türlerine “Basit Ortalama Yöntemine Göre” seçeneği eklenerek stokların enflasyona göre düzeltmelerinin Basit Ortalama Yöntemle yapılması sağlanmıştır.
43 KGECICI Beyannamesinde matrah bölümünde 2 Ekim 2023 tarihli güncellemelerin e-beyannamelere eklenmesi. KGECICI Beyannamesinde matrah bölümünde 2 Ekim 2023 tarihli güncellemeler e-beyannamelere eklenmiştir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
44 KDV1 ve KDV2 Beyannamelerinde 1 Ekim 2023 tarihli güncellemelerin e-beyannameye eklenmesi. KDV1 ve KDV2 Beyannamelerinde 1 Ekim 2023 tarihli güncellemeler e-beyannameye eklenmiştir.
45 e-Fatura Paketi ve UBL Kılavuz duyrusu kapsamında istisna kodlarının güncellemesi e-Fatura Paketi ve UBL Kılavuz duyurusu kapsamında istisna kodları güncellenmiştir.
46 E posta ayarlarında smtp sunucu adresine firma bazında birden fazla e mail adresi tanımlanabilmelidir Sistem İşletmeni Firmalar ekranına ‘E_Posta Bilgileri’ sekmesi eklenerek, e-Posta Ayarlarında smtp sunucu adresine firma bazında birden fazla e mail adresi tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
47 Çek senet bordroları browserında filtrelere cari kod ünvanının eklenmesi talebi Çek/Senet Bordroları ekranı filtrelerine “Cari Hesap Kodu” ve “Cari Hesap Unvanı” filtreleri eklenmiştir.
48 Sipariş fişi detaylar tabında girilen açıklama alanının fatura ya da irsaliyeye aktarımı parametrik olmalıdır. Satınalma ve satış sipariş fişi detaylar tabında girilen açıklama bilgisinin irsaliye -fatura aktarımında gelmesi parametreye bağlanmıştır. Satınalma ve satış parametrelerine ” Sipariş / İrsaliye / Fatura Aktarımlarında Genel Açıklama Bilgisi Aktarılsın : Evet – Hayır ” seçeneği eklenmiştir.Parametre öndeğeri Evet olarak gelmektedir.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
49 Kasa işlemlerindeki cari tahsilat fişindeki riski etkileyecek kutucuğu yetkiye bağlanmalıdır. Kasa işlemlerinden eklenen Cari Hesap Tahsilat ve Cari Hesap Ödeme fişindeki “Riski Etkileyecek” alanı için kullanıcı yetki tanımlarına Finans – Hareketler – Kasa İşlemleri – İşlemler – Ekle/ Değiştir –  Cari Hesap İşlemleri altına “Riski Etkileyecek” yetkisi eklenmiştir.
50 Borç kapatma penceresi parametresi kullanıcı bazında seçilebilmeli. İzle – Seçenekler altına “Borç Kapatma Penceresi Parametresi Devre Dışı” seçeneği eklenmiştir. Finans parametrelerinde “Borç Kapatma Penceresi” seçimlerinin devreya girdiği durumlarda bu seçenek de kontrol edilerek borç kapatma penceresinin devre dışı kalması sağlanmıştır.
https://docs.logo.com.tr/images/icons/emoticons/information.png
 Madde ile ilgili video için tıklayınız.
51 Masraf merkezi / Hesap dağılımı raporunda bulunan standart filtrelere fiş numarası eklenmelidir. Masraf merkezi / Hesap dağılımı raporunda bulunan standart filtrelere fiş numarası eklenmiştir.
52 Sipariş satırları seçimi penceresi kolonlarına Açıklama2 kolonu eklenmelidir. Satınalma faturasına sipariş aktar seçeneği ile açılan sipariş çağırma penceresinde, sipariş üzerinde F9 menüden fişi aç seçeneği ile gelen sipariş satırları seçimi penceresi kolonları malzemeye ait Açıklama2 kolonu eklenmiştir.
53 Satış elemanı üzerinde F9 menü “Satıcı – Cari Hesap Bağlantısı” ekranında cari hesap ünvanı ve koduna göre sıralama yapılabilmeli. İzle – Seçenekler menüsündeki “Fiş satırları istenilen veriye göre sıralanabilsin” seçeneği seçili olduğunda,  Satış Elemanı üzerinde F9 – “Satıcı – Cari Hesap Bağlantısı” ekranında Cari Hesap Kodu ve Cari Hesap Açıklaması kolonlarına göre  sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
54 Cari hesap kartındaki ilgili, ilgili 2 ve ilgili 3 alanlarının karakter sayısı arttırılmalıdır. Cari hesap kartı iletişim bilgileri tabındaki ilgili, ilgili 2 ve ilgili 3 alanlarının karakter sayısı 40 olarak olarak güncellenmiştir.
55 Borç Dağılım Raporunda döviz türü USD ve TL seçilerek alınan raporda TL toplamlarını verdiği gibi USD toplamlarını da vermeli. Borç Dağılım raporunda döviz türünü usd ve tl seçildiğinde tl toplamları gibi usd toplamlarının da verilmesi sağlanmıştır.
56 Yolcu beraber kesilen faturada e-Fatura Bilgileri- Yolcu Beraber Fatura Bilgileri – Kimlik / Pasaport Bilgileri tabında Kimlik Bilgileri alanına telefon numarası da eklenebilmeli. Yolcu beraber kesilen faturada e-Fatura Bilgileri- Yolcu Beraber Fatura Bilgileri – Kimlik / Pasaport Bilgileri sekmesinde Kimlik Bilgileri alanına telefon numarası eklenebilmesi sağlanmıştır.
57 Hizmet faturaları için başlıktaki ödeme planının zorunlu alan olduğu durumlarda eğer fatura kur farkına çevrilirse zorunlu alan kontrolü yapılmasın. Hizmet faturaları için başlıktaki ödeme planının zorunlu alan olduğu durumlarda fatura kur farkına çevrildiğinde zorunlu alan kontrolünün yapılmaması sağlanmıştır.
58 Stok kartı kopyalama işleminde E-Mağaza tabındaki Mağaza Kodu kopyalanmamalı. Malzeme kartı kopyalama işleminde E-Mağaza tabındaki Mağaza Kodunun kopyalanmaması sağlanmıştır.
59 Skonsol3 fatura penceresinde Belge No alanı karakter sayısı arttırılmalıdır. Skonsol3 uygulaması fatura penceresinde Belge No alanının karakter sayısı artırılarak alana 32 karakter veri girilebilmesi sağlanmıştır.
60 Kredi kartı sihirbazı penceresi ekranındaki filtrelerde yer alan KK fiş no filtresinin karakter sayısı artırılmalı. Kredi kartı sihirbazı penceresi ekranındaki filtrelerde yer alan “KK fiş no” filtresinin karakter sayısı 16 haneye çıkarılmıştır.
61 SYS kuruluş bilgileri altında yer alan banka kodları ve şubeleri güncellenmelidir. Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altında yer alan banka kodları listesi güncellenmiştir.
62 Ek vergi kartı tanımında istisna tutarı alanında 4 ondalıktan fazla giriş yapılamadığından istisna tutarı eksik hesaplanıyor. Ek vergi kartı tanımı “İstisna tutarı” alanında, finans parametreleri “birim fiyat kuruş hanesi” seçeneğinde belirlenen değere göre ondalıklı değerin girilebilmesi sağlanmıştır.
63 SMTP ile 24 karakterden fazla şifreli hesaplardan e-posta gönderimi yapılamıyor SMTP ile 24 karakter olan şifre uzunluğu 80 karaktere çıkartılarak ,24 karakterden büyük şifreli  e-posta hesapları için mail gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır
64 Logo Cloud sayfasına Sistem Yönetimi üzerinden erişilerek, satın alma işlemleri ürün içinden yapılabilmeli Logo Cloud sayfasına sistem işletmeni üzerinden erişilebilmesi için Yöentim menüsüne Logo Cloud seçeneği eklenmiştir.